Werkwijze na aanmelding

Nadat je aanmelding is ontvangen, neemt Gastkind contact met je op om een afspraak te maken voor een intakegesprek. Tijdens dit gesprek aan huis bespreken we samen de mogelijkheden en verwachtingen door rondom het gastouderschap.
Er wordt bekeken of je over de juiste eigenschappen, pedagogische vaardigheden beschikt en je een geschikte woning hebt.
Als aan de voorgenoemde voorwaarden wordt voldaan besluiten we samen of we willen samenwerken.

Als dat zo is, moet je aan een aantal landelijk vastgelegde voorwaarden voldoen om toegelaten te worden tot het Landelijk Register Kinderopvang. Deze toelating tot het register is een voorwaarde om vraagouders in aanmerking te laten komen voor kinderopvangtoeslag.
 

Inschrijving landelijke register kinderopvang


Er wordt bekeken of je al over het juiste diploma en EHBO certificaat beschikt voor de inschrijving. Zo niet, dan kan Gastkind je begeleiden in het traject om hier zo snel mogelijk aan te komen. Naast het doornemen van de selectievoorwaarden wordt er een risico-inventarisatie veiligheid en hygiëne afgenomen. Gastkind kijkt samen met je naar de mogelijkheden en onmogelijkheden die jouw huis bieden. Dat gebeurt aan de hand van een officiële checklist. Gastkind neemt ook met jou de gastoudermap (protocol kindermishandeling, pedagogische beleid e.d) door. Als ook hier aan alle voorwaarden wordt voldaan, melden we je aan bij de gemeente waarin je woont. Na een positieve GGD-controle wordt je in het Landelijk Register Kinderopvang als gastouder ingeschreven.
 

Aan de slag als gastouder


Als je een persoonlijk registratienummer hebt kun je aan de slag als gastouder. Misschien zijn er al direct aanvragen voor opvang die bij jou passen. Anders bekijkt Gastkind samen met jou hoe we het beste nieuwe aanvragen kunnen werven, zodat je aan de slag kunt met datgene wat je graag wilt: kinderen opvangen en begeleiden. 
 
Wil je weten wat Gastkind je te bieden heeft? Stel hier je vraag of neem contact op. Gastkind helpt je graag verder!