In de opvang kunnen kinderen veel leren en zich ontwikkelen zegt Hoogleraar Ruben Fukking

Het aantal kinderen dat naar de kinderopvang gaat, is vorig jaar met acht procent gestegen. Dat is goed nieuws, zegt hoogleraar kinderopvang Ruben Fukkink van de UvA. "Het idee dat ouders kinderen thuis moeten houden, is achterhaald."

Hij zegt dat het juist goed is om kinderen naar de opvang te laten gaan. En dat kan al best op heel jonge leeftijd. Vanaf drie maanden is het voor de meeste kinderen geen probleem. Daar worden ze socialer en leren ze onder andere hoe ze moeten samenwerken. Daarnaast is het goed voor bijvoorbeeld hun taalontwikkeling. "Op de opvang kunnen kinderen veel leren en zich goed ontwikkelen."

Gastouder of kinderdagverblijf

Of je er dan voor kiest om je kind naar een gastouder te laten gaan of naar een kinderdagverblijf, maakt weinig uit. De pedagogische kwaliteit is bij allebei in orde, en kinderen doen het bij allebei even goed. "Sommige ouders hebben een beter gevoel bij een kinderdagverblijf, omdat daar een professioneel team werkt en een kind daar vaak meerdere leeftijdsgenootjes heeft om mee te spelen. Andere ouders hebben een beter gevoel bij het kleinschalige van een gastouder. Het is vooral belangrijk dat je de keuze maakt die voor jou goed voelt."


Waar doe je als ouder goed aan?

Fukkink heeft een aantal adviezen voor ouders die hun kind of kinderen naar de opvang willen laten gaan:

1. Ga niet alleen op internet zoeken wat een goed kinderdagverblijf of leuke gastouder is en wat de effecten van kinderopvang zijn, maar kijk naar je eigen situatie en je eigen kind. Voel jij je er goed bij om je kind naar die specifieke gastouder of kinderdagverblijf te laten gaan? En voelt het kind zich daar goed? Dat is het belangrijkst.

2. Hou er rekening mee dat een kind altijd een wenperiode heeft, die kan een paar weken tot een paar maanden duren. In die periode moet je als ouder samen met het kinderdagverblijf kijken wat je kind nodig heeft. Ga daarover ook het gesprek aan met de gastouder of kinderdagverblijf. Zeker als het je eerste kind is dan ben je als ouder hartstikke onervaren. 

3. Zorg voor stabiliteit in het leven van je kind. Laat het niet de ene dag naar de ene opa en oma gaan, de andere dag naar de andere, weer een dag naar de opvang... Het klinkt ouderwets, maar kinderen hebben behoefte aan de drie r's: rust, reinheid en regelmaat. Vooral regelmaat is in dit opzicht belangrijk. Kies bijvoorbeeld voor twee of drie dagen kinderopvang in de vorm die je als ouder prettig vindt (een gastouder, opa en oma, een kinderdagverblijf,...). Een kind kan dan ook ergens wennen, vriendjes maken op de plek waar het vaak is en vertrouwd raken met degene die daar voor hem zorgt.


Lees eerdere berichten