online evaluatie invulformulier voor ouders

Beste ouder,
Hieronder vind je het evaluatieformulier dat je eenvoudig online kunt invullen. In enkele minuten kun je Gastkind een goede indruk geven over de mate van tevredenheid over de opvang bij jouw gastouder.

Naam gastouder
Ingevuld door
Datum van invullen
Naam kind(eren)
Gaat je kind graag naar de gastouder?
Waar merk je dat aan?
Ben je tevreden over de dagindeling (bv. slapen, eten)?
Wil je hier nog iets aan toevoegen?
Vind je dat je gastouder leuke dingen onderneemt met je kind?
Wil je hier nog iets aan toevoegen?
Heeft je gastouder voldoende passend speelgoed en speelmogelijkheden binnen en buiten?
Wil je hier nog iets aan toevoegen?
Ben je tevreden over de opvoedingsaanpak van je gastouder?
Wil je hier nog iets aan toevoegen?
Verloopt de communicatie goed tussen jou en de gastouder?
Wil je hier nog iets aan toevoegen?
Heeft je kind een goed contact met de andere kinderen tijdens de opvang?
Wil je hier nog iets aan toevoegen?
Zijn er verbeterpunten die je veranderd zou willen zien?
Zo ja, hoe?
Kun je in een cijfer van 1 tot 10 aangeven hoe tevreden je bent over jouw gastouder?
Wil je hier nog iets aan toevoegen?
Zijn er op- of aanmerkingen op de werkwijze van het gastouderbureau
Zo ja, welke?
Zijn voor jou alle aspecten rondom de opvang aan bod gekomen in dit evaluatieformulier?
Zo nee, wat wil je nog graag kwijt over de opvang?
Gastkind heeft een oudercommissie. Heb je interesse om lid te worden
Vind je het goed dat we dit evaluatieformulier aan je gastouder doorsturen?
Zo nee, kun je aangeven waarom?